Informace o nás

Kdo jsme:

 • mezinárodní křesťanská organizace pro děti školního věku
 • občanské sdružení pracující v ČR s více než tisícem dětí
 • založena v roce 1962 v USA, 1981 v Evropě, 1996 v ČR a v červnu 2007 ve Vyškově
 • v roce 2007 udělen čestný titul "Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží"
 • postupně jsme založili oddíly i v Rousínově a Bučovicích

Naše cíle a činnost:

 • kladné ovlivnění výchovy mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky
 • rozvoj čtyř oblastí života: fyzické, sociální, duševní a duchovní
 • rozvoj a utužování kladných vlastností dětí s důrazem na zdravý a plnohodnotný život
 • vedení dětí k životu bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech
 • objevování a rozvoj jejich nadání, rozšiřování okruhu zájmů i vědomostí dětí
 • zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující všestranné vědomosti a dovednosti dětí
 • klubová činnost formou pravidelných schůzek
 • organizování výletů, víkendových pobytů, sportovních a kulturních akcí
 • tábory Royal Rangers jako vyvrcholení celoroční aktivity

Program:

Zahrnuje všechny oblasti života:

 • život v přírodě - základy táboření, poznávání přírody a její ochrana, samostatnost a soběstačnost i v obtížných situacích, práce s nářadím, lanem a zacházení s ohněm
 • zdraví, bezpečnost - poskytování první pomoci, základy bezpečnosti při práci, sportu a v přírodě, základy zdravého života bez závislostí na alkoholu a drogách
 • sociální oblast - základy společenského života, úcta k člověku, autoritám, pomoc slabším, starším a strádajícím, odpovědnost, přátelství, úcta ke všemu živému
 • základní principy křesťanství - seznámení s biblickými příběhy a jejich využití v běžném životě, poznávání hlavních bodů křesťanství na základě zlatého pravidla Royal Rangers

Pro koho:

 • děti od 6 - 10let
 • program je otevřen pro zájemce i v průběhu roku
 • stačí přijít v době pravidelné týdenní schůzky kdykoliv během roku
 • příspěvek za dítě je 300 Kč/školní rok - první tři pravidelná setkání zdarma

 

Kdo jsme?